Újrahasznosítás

Az újrahasznosítás a gyűjtőneve mindazon tevékenységeknek, amelyek célja, hogy

  • az ember által készített, tartós, nem természetes, főleg hulladékká váló anyagokat nyersanyaggá alakítsa át és
  • olyan másodlagos, újra hasznosítható anyagokat állítson elő, amelyek segítik a természetes anyagok felhasználásának csökkentését.

A tevékenységre használt angol szó, a recycling, jobban kifejezi, hogy anyagok környezettudatos körforgásáról van szó, a nyersanyag – késztermék – hulladék – nyersanyag stb. folyamatban. Ezen tevékenységen belül megkülönböztetjük a felhasznosítás (upcycling) és a lehasznosítás (downcycling) fogalmát, melyek az újrahasznosított anyagnak az eredetihez képesti minőségét fejezik ki.

Az újrahasznosítás célja a Föld erőforrásainak kímélése, például, hogy kevesebb fát kelljen kivágni papírgyártás céljára, vagy kevesebb vasércet kibányászni acélgyártásra (pl. autógyártáshoz). Emellett fontos cél, hogy a természetbe kerülő hulladék mennyisége is csökkenjen.

 

Gumihulladék hasznosítása

A gumiipar növekedésével párhuzamosan nő a keletkező hulladék mennyisége is. A hulladék hasznosítása még ma is csak részben megoldott kérdés. Elsősorban költséges az összegyűjtés megszervezése és lebonyolítása, másodszor kevés a gazdaságos felhasználási megoldások száma. Az összegyűjtött gumi hulladék csak egy részét tudják valamilyen módon felhasználni, a maradékot külön telepen tárolják, kiküszöbölve a környezetszennyező hatást. A keletkezett hulladék legnagyobb hányada vulkanizált, kisebb része vulkanizálatlan.
A hulladék keletkezhet a gumitermék gyártása során, vagy mint elhasználódott termék. A gyártásközi vulkanizálatlan hulladékot a gumi gyártók nagyrészt saját üzemeikben hasznosítják. A vulkanizált hulladék textil vagy fém erősítővázat használ (abroncs, heveder, tömlő stb.), kisebb hányada vázmentes, tiszta gumi. A hulladék többsége elhasznált abroncs. Felhasználás előtt a hulladékot gyártmányonként, valamint kaucsuk féleségenként osztályozzák. Az abroncsok leggazdaságosabb hasznosítása az újra futózás, de használat után az újra futózott abroncs is hulladékként jelentkezik. A gumihulladékban lévő másodlagos nyersanyag újra hasznosítása szempontjából jelentős az őrlet és a regenerát gyártás. A pirolízis és a hulladék égetése energianyerés céljából ma még vitatott eljárás.

 

Gumiőrlet

Őrletnek nevezzük a gumi aprításával előállított 1 mm-nél nagyobb szemcseméretű terméket. A finom őrlet (gumiliszt) 1 mm alatti szemcséket tartalmaz. A gumitermékek elhasználódásával keletkezett vulkanizált hulladékot textil és fémtartalma szerint különbözőképpen dolgozzák fel. A csak gumit tartalmazó hulladékot közvetlenül lehet őrölni, a textiltartalmúnál esetleg el kell távolítani a szövetet, az acéltartalmúnak csak acélmentesítés után lehetséges a feldolgozás.
Gumiőrlet felhasználása: a gumiőrlet jelentős részét a regenerálók gyártásánál használják fel, kaucsuk keverékekbe az elasztomer részleges pótlására bekeverhető. Az őrletnek, ezen közvetett felhasználása mellett számos más alkalmazási területe is van. A gumiőrlet, mint töltőanyag bekeverhető a kaucsuk keverékbe. Minél kisebb az őrlet szemcsemérete, annál jobbak lesznek a felhasználásával készülő termékek tulajdonságai. A különböző keverékekkel végzett vizsgálatok alapján az ideális méret a 0,3 mm szemcsenagyság. Az őrletet bitumenbe keverve használják aszfaltútépítésnél. A gumiőrlet kedvezően hat az aszfalt mechanikai tulajdonságaira, magasabb hőmérsékleten lágyul, alacsonyabb hőmérsékleten keményedik. Emellett növeli az útburkolat élettartamát, csökkenti a környezet rezgés és zajterhelését. Az úttestek kevésbé repedeznek, adhéziójuk, kopásállóságuk jobb. Tetőfedésnél a gumiőrletet a bitumen elfolyásának megakadályozására adagolják. Az őrlet másik jelentős felhasználási lehetősége a sportpályák borítása poliuretán kötőanyag alkalmazásával. Időjárásnak jobban ellenálló kopásálló burkolatok gyorsan elkészíthetők.
Az építőiparban hang- és hőszigetelés céljára olyan betont használnak, amelybe gumiőrletet kevernek.
Gumi őrlet és polietilén kötőanyag keverékéből fröccsöntéssel különböző termékek állíthatók elő, például padlórácsok, kerékpárülések, tömör kerekek, tároló és szállító dobozok.

 

Textil és acélhulladékok

A szilárdsághordozóként textil vagy acélt tartalmazó gumihulladékok (abroncs, heveder, stb.) aprítása során a fémet teljes egészében leválasztják, textil elválasztás mértéke az őrlet további felhasználásától függ. A kinyert textil hulladékot szőnyeg hátoldalára, szigetelőfilcekhez, rostlemezek készítésénél használják. A visszanyert acél hasznosítása kohászati úton történik.

 

Gumiőrlet gyártás

Két fő aprítási eljárás az alkalmazott hőmérséklet szerint környezeti hőmérsékleten vagy a gumi üvegesedési hőmérséklete alatt az un. kriogén eljárással .Az őrlési technológia kiválasztásánál figyelembe kel venni az abroncs gumi, textil és fém tartalmát. A kriogén eljárásnál kisebb a darabolás energia igénye, de a hűtés költsége jelentős.

 

Regenerát

A különböző területekhez újra felhasználható regenerátot az őrölt hulladékgumi hővel és mechanikai energiával történő lebontásával, esetenként vegyszerek alkalmazásával nyerik.  A gumi regenerálása depolimerizációs folyamat, amely során a kaucsuk molekula láncok hasadása következik be és a gumi kisebb térhálós egységekre esik szét. Devulkanizálás nem játszódik le, mert a vulkanizátumban a kötött kén mennyisége változatlan marad. A térhálós polimerszerkezet lebontásához hő és mechanikai energia szükséges, az oxigén és a kémiai le bontószerek gyorsítják a folyamatot. Lágyító alkalmazásával a folyamat hatásosabb, mivel a lágyító feszíti a térháló szerkezetet a gumi duzzasztásával.   

 

Regenerát felhasználása

A regenerát értékes polimer és töltőanyag tartalmú anyag. Felhasználásával olcsóbb keverékek állíthatók elő, könnyíti a keverési folyamatot, csökkenti az energia szükségletet. Alkalmazása 10 %-ig ajánlott, mert e fölött romlanak a fizikai tulajdonságok. Számos termékben alkalmazhatók, gépjármű abroncsban csak kisebb százalékban, elsősorban kis sebességű köpenyekben.

 

 

Egyéb hulladékhasznosítási módszerek

Égetés: A hulladékgumi nagy energiatartalma folytán értékes tüzelőanyag. Vegyi összetétele közel áll a szenekéhez és az ásványi olajokéhoz, égéshője a kettő között helyezkedik el. Elégetésével 32-42 MJ/kg hő keletkezik. A széné 25-29 MJ/kg, az ásványi olajé 42 MJ/kg. A gumi elégetésével keletkező füstgázok kéntartalma és környezetszennyező hatása gyakorlatilag egyező a szenekével. 1 kg gumi elégetéséhez 15-23 m3 levegő szüksége.
A hulladék gumit használják még cement és mészművekben, ahol gumiabroncs hulladékot égetnek.

Pirolízis: A pirolízis egy anyagnak hőhatására végbemenő bomlása zárt térben. Gumihulladékok pirolizálásával több éve foglalkoznak már és értékes újra feldolgozható anyagokat lehet kinyerni. A pirolíziseknél keletkezett korom kaucsuk keverékekben újra felhasználható. A keletkező szénhidrogén elegy nagyon összetett, szétválasztása költséges és problémát jelent a kellemetlen szagú kénvegyületek eltávolítása. Adott frakciók oldószerként és lágyítóként felhasználhatók.

 

Összefoglalva megállapítható, hogy az eddigi felhasználási területek együttvéve sem fogyasztják el a keletkezett mennyiséget. A felesleget a mindenütt jelentkező szemét megszüntetése érdekében nagy telepeken gyűjtik és raktározzák. Ezt környezetvédelmi törvények szabályozzák. A raktározás egész vagy feldarabolt állapotban történik. Tekintettel  arra, hogy a gumi mikrobiológiai lebomlása nagyon lassú, az összegyűjtött hulladék energia és nyersanyag tartaléknak tekinthető, amely a jövőben valamikor felhasználásra kerül.

MAGUSZ tagság előnyei

Tagvállalataink, tevékenységüket és termékeiket, szakmai portálon, a MAGUSZ honlapján keresztül tehetik ismertté.
Fórumainkon lehetőséget teremtünk a napi munka során felmerülő kérdések személyes és kötetlen megvitatására gumiipari szakemberekkel, kormányzati tisztviselőkkel.

Keresés

Környezetvédelem

A MAGUSZ elkötelezett támogatója a környezetvédelemnek, a Szövetségen belül megalakította a Környezetvédelmi Szekciót, amely tevékenységével segíti a Tagság munkáját a Környezetvédelmi feladatok megoldásában.

Támogatóink